ZOSTERA

PARTNERZY

IO PAN
MIR

POGODA

ZOSTERA

Trawa morska Zostera marina.

Aktualne informacje dotyczące przywrócenia naturalnego zasięgu trawy morskiej Zostera marina znajdują się na stronie ZOSTERA Instytutu Oceanologii PAN.

 

Zarybienia szczupakiem i sandaczem.

W dniach 14-16 czerwca, w godzinach wieczornych, miały miejsca zarybienia szczupakiem i sandaczem [GALERIA].  Zarybienia drapieżnikami są istotnym elementem projektu i mają na celu ograniczenie populacji ryb ciernikowatych i babki byczej.

 

Nasadzenia trzciną.

W maju miało miejsce pilotażowe nasadzenia trzciną pospolitą Pharagmites australis na terenie kempingów „Małe Morze” oraz „Kaper”, a także w trzech różnych miejscach pomiędzy kempingami [GALERIA]. Celem nasadzeń było wybranie optymalnej metody nasadzeń, uwzględniające zmienność stanu wód Zatoki, które zostały ogrodzone przez Urząd Morski. W ich miejscu postawiono tablice informacyjne. Po pierwszych tygodniach obserwacji, stwierdzić można, iż dla przeprowadzonych nasadzeń największym zagrożeniem jest zdeptywanie sadzonek przez ludzi, a także działania związane z usuwaniem z plaży glonów naniesionych przez wody Zatoki, aniżeli wymywanie sadzonek przez fale przyboju.

 

Spotkanie z rybakami.

W dniu 6.05.2011, w Kużnicy, odbyło się spotkanie z rybakami, którego celem było poinformowanie rybaków o realizowanym projekcie, a także nawiązanie z nimi współpracy polegającej na pozyskaniu przez nich próbek tkanek ryb potrzebnych do przeprowadzenia badań genetycznych. Badania te są konieczne w celu wyselekcjonowania odpowiednich tarlaków które muszą być genetycznie takie same, bądź mozliwie jak najbardziej podobne, do populacji ryb, które pierwotnie żyły/ją w Zatoce Puckiej. Efektem spotkania była deklaracja rybaków o podjęciu współpracy [GALERIA].

 
Tu jesteś: Strona startowa
Komart